Ծառայություններ

 • Ռազմավարական խորհրդատվություն

  Ռազմավարական խորհրդատվություն

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Ներդրումային խորհրդատվություն

  Ներդրումային խորհրդատվություն

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Մարքեթինգային խորհրդատվություն

  Մարքեթինգային խորհրդատվություն

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Գործունեության արդյունավետության բարելավում

  Գործունեության արդյունավետության բարելավում

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Թվայնացման ծառայություններ

  Թվայնացման ծառայություններ

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

  Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • Հանրային քաղաքականություն

  Հանրային քաղաքականություն

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

 • էքսպրես ախտորոշում℠

  էքսպրես ախտորոշում℠

  Մենք առանձնահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում մեր յուրաքանչյուր առաջադրանքին` բացառելով ավանդական լուծումների չհամապատասխանեցված կիրառումը:

Ռազմավարական խորհրդատվություն

Ռազմավարության իմաստը ընտրությունն է:

Մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին բացահայտելու այդ ընտրությունը և քաջալերում կատարելու այն: Առաջարկում ենք գործիքներ, որոնցով մեր հաճախորդները կարող են լավագույնս կիրառել իրենց հիմնարար կարողությունները` մրցակցային առավելությունների հասնելու համար: Մեր խորհրդատվությունն ու առաջարկվող գործիքները միշտ հիմնվում են փաստերի, մանրակրկիտ վերլուծության և համապարփակ համադրման վրա:

Ծառայություններ

 • Միջին և երկարաժամկետ ռազմավարությունների ձևավորում և ռազմավարական պլանների կազմում
 • Մրցակցային վերլուծությունների իրականացում
 • Սցենարային պլանավորում
 • Ռազմավարության իրագործման գործիքների ձևավորում և ներդրում
 • Ռազմավարության և ընթացիկ գործունեության միջև հստակ կապերի սահմանում օպերացիոն ցուցանիշների համակարգի և այլ գործիքների միջոցով։

Ներդրումային խորհրդատվություն

Ներդրումային որոշումները սահմանում են ընկերության գործունեության ուղղվածությունը:

Մենք օժանդակում ենք մեր հաճախորդներին փաստերի վրա հիմնված և արդյունավետ ներդրումային որոշումների կայացման գործում: Օգտագործելով միջազգային բարձրակարգ կապերն ու համագործակցության ցանցերը՝ Ի-Վի Քոնսալթինգը գտնում է մեր հաճախորդների գործունեության ոլորտներին և առանձնահատկություններին առավելագույնս հարմար ֆինանսավորման աղբյուրները: Ի-Վի Քոնսալթինգի ներդրումային խորհրդատվությունը հատուկ մշակված է ներդրումային գործընթացում ընկերությունների հիմնական դժվարություններին պատշաճ արձագանքելու համար։

Ներդրումների ներգրավման խորհրդատվության փուլերը

Ներդրումային խորհրդատվությունը հատուկ մշակված համալիր փաթեթ է, որ ներառում է ցանկալի արդյունքին հասնելու բոլոր հիմնական ծառայությունները։ Գործընթացի առաջին կարևոր քայլն ընկերության կարիքների ճշգրտումն է՝ ելնելով ընկերության ներդրումային ներուժից և աճի հնարավորություններից: Ներդրումների գործընթացի հաջորդ փուլը ներդրումային կարիքները պոտենցիալ ներդրողին ճիշտ ներկայացնելն է՝ տրամադրելով վերլուծությունների համար անհրաժեշտ տեղեկություններ: Մենք օժանդակում ենք ներդրողների հետ գործարքի ձևակերպման գործընթացում` օգնելով բանակցություններում շահեկան դիրք ստանալ: Գործարքից հետո կատարողականի բարելավման ծառայությունը ներառում է արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկների փաթեթ՝ սկսած կարճաժամկետ արագ բարելավումներից, մինչև մեծ համակարգերի ներդրում։

Ծառայություններ

 

Ներդրումների ներգրավման խորհրդատվություն

 • Ներդրումային ռազմավարությունների ձևավորում և ներդրումային նախագծերի մշակում
 • Բիզնես նախագծերի կազմում և իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացում
 • Խորհրդատվություն ձեռքբերումների և կլանումների ոլորտում
 • Բիզնեսի գնահատում
 • Կապիտալի ներգրավում (բաժնեմասային, պարտքային և խառը ֆինանսավորում)
 • Բանակցությունների և գործարքի կնքման գործընթացների աջակցություն

Ներդրումների իրականացման խորհրդատվություն

 • Գործարքների ուսումնասիրություն և հայթայթում
 • Կոմերցիոն և ֆինանսական զննում (due diligence)
 • Բիզնեսի գնահատում
 • Բանակցությունների և գործարքի կնքման գործընթացների աջակցություն
 •  Կառավարման համակարգերի ախտորոշում

Անդամակցությունը Globalscope ներդրումային խորհրդատուների միջազգային ցանցին

Ի-Վի Քոնսալթինգն անդամակցոմ է Globalscope ներդրումային խորհրդատուների միջազգային ցանցին, որն իր գործունեությունը ծավալում է ամբողջ աշխարհում՝ նպաստելով իր անդամների հաճախորդ ընկերությունների տեղական և միջազգային գործարքների արդյունավետությանը։ Գործունեության առանցքը ընկերությունների ձեռքբերումների ու կլանումների խորհրդատվության տրամադրումն է, ինչպես նաև այն բազմաթիվ հարցերի արդյունավետ լուծումը, որ կարող են առաջանալ բիզնեսի վաճառքի, ձեռքբերումների, միջազգային ներդրումների, կազմակերպական վերափոխումների, միջազգային լիցենզավորման և այլ գործարքների պարագայում։ Մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով՝ www.globalscopepartners.com։

Համագործակցություն

Ի-Վի Քոնսալթինգի թիմը սերտորեն համագործակցում է Հայաստանում առաջին վենչուրային հիմնադրամ ընկերության՝ Granatus Ventures-ի հետ, որի ռազմավարությունն ուղղված է զարգացման վաղ փուլերում գտնվող ՏՏ և բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններում (որոնց հիմնական արժեստեղծող գործունեությունը կենտրոնացած է Հայաստանում) ներդրումներ կատարելուն։

Մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով՝ www.granatusventures.com.

Մարքեթինգային խորհրդատվություն

Մարքեթինգում սխալվելը կործանարար է գործարար ոլորտում:

Գլոբալացված աշխարհը բոլոր շուկաները դարձրել է չափազանց մրցակցային: Իսկ թվային հեղափոխությունն, ամբողջովին վերափոխում է մարքեթինգի գործառույթներն:

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին ավելի լավ հասկանալ սպառողների կարիքները, ձևավորել տարբերակված արժեքային առաջարկներ` հիմնված բրենդի առանցքային հատկանիշների վրա, արդյունավետորեն հաղորդակցվել սպառողների հետ: Նշված նպատակների համար մենք առաջարկում ենք մարքեթինգային այնպիսի գործիքակազմ, որը լավագույնս է նպաստում բիզնեսի խնդիրների լուծմանը:

Շուկայական հետազոտությունների կարողություններ

Փորձառու հարցազրուցավարների մեծ ցանց: Հարցումների իրականացման համար օգտագործում ենք փորձառու հարցազրուցավարների մեր մեծ ցանցը:
Բարձրակարգ հեռախոսային հարցումների (CATI) համակարգ: Ի-Վի Քոնսալթինգը կիրառում է TCI տեխնոլոգիայով հագեցած ժամանակակից հեռախոսային հարցումների CATI ստուդիան, որը հարցազրույցների բարձրորակ ձայնագրման հնարավորություն է տալիս:

ծառայություններ

 • Սպառողական վարքագծի և վերաբերմունքի հետազոտություն
 • Շուկայի սեգմենտավորում
 • Շուկայի զննում (առևտրային due diligence)
 • Շուկա մուտք գործելու և ընդլայնման ռազմավարությունների մշակում
 • Վաճառքի թվայնացված ուղիների գնահատում
 • Բրենդի գնահատում և համեմատական վերլուծություն
 • Գովազդային արշավի արդյունավետության գնահատում
 • Սպառողների բավարարվածության և հավատարմության գնահատում
 • Վաճառքի գործառնության օպտիմալացում։

Գործունեության արդյունավետության բարելավում

Ռազմավարությունների մեծամասնությունը ձախողվում է դրանց թերի իրականացման հետևանքով։

Մենք աջակցում ենք հաճախորդներին` առաջարկելով և ընկերության կառավարման համակարգում ներդնելով գործունեության արդյունավետության բարելավմանն ուղղված գործիքակազմ: Մենք սովորաբար դառնում ենք մեր հաճախորդ ընկերությունների ղեկավարների երկարաժամկետ և լավագույն գործընկեր:

Ներկայիս անկայուն ու սուր մրցակցային իրականությունը նույնիսկ ՓՄՁ-ներին է ստիպում կարևորել արդյունավետ կառավարման համակարգերի դերն ու դրանք ներդնել բոլոր գործառնական ոլորտներում՝ սկսած մարդկային ռեսուրսների կառավարումից մինչև ռազմավարական կառավարում։ Ավելի հաճախ մեզ հետ կապ են հաստատում բիզնես գործընթացների օպտիմալացման, արդյունավետության բարձրացման և այլ նմանատիպ ծառայություններով հետաքրքրված ընկերությունները։

ծառայություններ

 • Արդյունավետության գնահատման համակարգի մշակում և ներդրում
 • Ֆինանսական գործառնությունների արդյունավետության բարձրացում և բարելավում
 • Պլանավորման, բյուջեի կազմման և կանխատեսումների համակարգի բարելավում
 • Մարքեթինգային գործառնությունների արդյունավետության բարձրացում և բարելավում
 • Վաճառքի անձնակազմի կառավարման բարելավում, վարձատրության մեխանիզմների մշակում, սպառողների սպասարկման չափանիշների մշակում
 • Գործառնական կառավարման արդյունավետ համակարգեր, օպերացիոն ցուցանիշների համակարգի ներդրում (դաշբորդ)
 • Արդյունավետության ցուցանիշներով կառուցված վարձատրության համակարգերի մշակում

Թվայնացման ծառայություններ

Նոր ժամանակների հրամայականն է՝ թվայնացում կամ կործանում։

Մրցունակ լինելու ու ժամանակին համահունչ քայլելու կարևոր գրավականը բոլոր ընկերությունների համար թվայնացումն է։ Մենք օգնում ենք մեր պատվիրատուներին ճիշտ գնահատելու իրենց թվային պատրաստվածությունը, դիտարկում ենք բոլոր առկա հնարավորությունները, ընտրում թվայանացման բազում այլընտրանքային գործիքների միջից, կարգավորում բիզնես գործընթացները և ստեղծում ենք թվայնացումն առաջնահերթություն համարող կորպորատիվ մշակույթ։
Անկախ նրանից, թե ինչ ծառայություն ենք մատուցում (կլինի դա տվյալների վերլուծություն առաջադեմ մեթոդներով՝ տեղեկացված ու ավելի ճշգրիտ որոշումների կայացման նպատակով, թե գործընթացների ավտոմատացում), մեր աշխատանքի նպատակը ոչ թե նորաձև միտումներին հետևելն է, այլ մեր պատվիրատուների համար հավելյալ բիզնես արժեք ստեղծելը։

ծառայություններ

 • Թվայնացման պատրաստվածության ախտորոշում
 • Թվային փոխակերպման ռազմավարության մշակում
 • Տվյալների վերլուծություն՝ հստակ կարիքների համար
 • ERP (ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորում) համակարգերի նախագծման և ներդրման աջակցություն
 • Գործընթացների ավտոմատացում RPA-ի (robotic process automation) և այլ գործիքների միջոցով

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Պատշաճ կազմակերպված ընկերություններն ունակ են հեղափոխական նվաճումների:

Լավ մտածված կազմակերպական կառուցվածքը կարող է խթանել կատարողականը, ինչպես նաև ընկերության ներքին և արտաքին ռիսկերը կառավարելի դարձնել: Մյուս կողմից՝ հաջողության հիմնական գործոնը մնում է մարդկային կապիտալի որակն ու շահադրդումը: Մենք օժանդակում ենք մեր հաճախորդներին ձևավորել կազմակերպությունը «սոսնձող» միասնական նպատակներ և արժեքներ, հստակ որոշումների ընդունման և իրագործման համակարգեր: Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին ստանալ բարձր արդյունքներ շահադրդման բարձր մակարդակ ունեցող անձնակազմի, միասնական նպատակների և արդյունավետության ցուցանիշներից կախված վարձատրության համակարգերի շնորհիվ։

ծառայություններ

 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի ախտորոշում
 • Կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում
 • Անձնակազմի գնահատման համակարգերի մշակում
 • Անցնակազմի շահադրդման մակարդակի գնահատում
 • Անձնակազմի շահադրդման համակարգերի մշակում

Հանրային քաղաքականություն

Արդյունավետ կառավարվող հանրային ոլորտները նպաստում են հասարակությունում հարստության ստեղծմանը։

Մենք օգնում ենք հանրային ոլորտի կազմակերպություններին արդյունավետ նախագծելու, իրականացնելու և գնահատելու զարգացման ռազմավարություններ` առանցքային սոցիալական և տնտեսական խնդիրները լուծելու համար: Մենք ձգտում ենք համաշխարհային լավագույն փորձը տեղական համատեքստին հարմարեցնելու` այդ նախաձեռնություններն առավել արդյունավետ դարձնելու համար: Մեր խորհրդատվությունն օժանդակում է հանրային քաղաքականություն իրականացնողների բարձրագույն օղակին` փաստերի վրա հիմնված որոշումներ կայացնելու հարցում:

Մենք ներդնում ենք մասնավոր ոլորտի մեր լավագույն փորձը զարգացման քաղաքականությունների մշակման մեջ` տևական փոփոխությունների և նպատակների, ինչպես նաև գործողությունների փոխհամաձայնեցվածության հասնելու համար:
Մենք աշխատել ենք նախարարությունների, պետական գործակալությունների, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների հետ տնտեսական զարգացման, նորարարությունների, արտահանման խթանման, օտարերկրյա ներդրումների, գիտության և կրթության, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացման բնագավառներում:

ծառայություններ

 • Մրցունակության և տնտեսական աճի վերլուծություն
 • Կլաստերային և ոլորտային վերլուծության և զարգացման աշխատանքներ
 • Օգնություն կառավարությանը, միջազգային և այլ օժանդակող կազմակերպություններին՝ տարբեր ոլորտների զարգացման քաղաքականությունների մշակման հարցերում
 • Տնտեսական քաղաքականության մշակում և շահերի ներկայացում
 • Մշտադիտարկման և գնահատման համակարգերի մշակում, մեծածավալ ոչ առևտրային նախագծերի ազդեցության գնահատում