երկրների ակնարկներ

Ներդրումային ակնարկներ

Հայաստանի ներդրումային քարտեզ

Ներդրումային քարտեզը ներկայացնում է Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակն ու տնտեսության հիմնական ճյուղերի ներդրումային հեռանկարները:

Հայաստանի իրավական դաշտի ակնարկ

Ներդրողների համար նախատեսված համառոտ ակնարկ, որ ներկայացնում է ՀՀ իրավական դաշտի մանրամասները։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

2017

Զեկույցը կենտրոնացված է չորրորդ արդյունաբերական հեղաշրջման, բեկումնային տեխնոլոգիաների տարածման, դրանց ընդհանրական ազդեցության և Հայաստանի համար ստեղծվող հնարավորությունների վրա:

2014

Սույն զեկույցը համապարփակորեն լուսաբանում է Հայաստանի մրցունակության կատարողականը և աճի ախտորոշման գործիքակազմի միջոցով ներկայացնում է երկարաժամկետ աճը զսպող սահմանափակումների խորքային վերլուծություն:

2012

Զեկույցի այս թողարկումը նպատակ ունի նպաստելու պետական և մասնավոր հատվածների երկխոսության օրակարգի ընդլայնմանը:

2010

Սույն զեկույցը համապափակորեն լուսաբանում է Հայաստանի միջազգային մրցունակության դիրքը և բարձրագույն կրթության ոլորտի մարտահրավերներն ու հեռանկարները:

2009

Սույն հրատարակության թեմատիկ ուղղվածության ընտրությունը բխում է նաև նախորդ զեկույցի տրամաբանությունից, որտեղ ինովացիոն քաղաքականությունը դիտվել էր ռազմավարական ճեղքման համար առաջարկվող լծակների համակարգի հիմնական բաղկացուցիչներից:

2008

Սույն զեկույցում Հայաստանի տնտեսական կատարողականը չափվել է տարածաշրջանային նմանակից և մրցակից երկրների համեմատությամբ։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է նաև երկրի դիրքավորման հնարավորություններով, ինչը առաջարկվել է ՀԱՄ զեկույցում:

Համաշխարհային մրցունակություն

Համաշխարհային մրցունակության զեկույց 2018

Հայաստանն իր մրցունակությամբ 70-րդն է 140 երկրների շարքում: Ծանոթացեք մեր ամփոփագրին և մամլո հաղորդագրությանը։

Նախորդ զեկույցներ >>

Զբոսաշրջության համաշխարհային զեկույց 2017

Հայաստանը զբոսաշրջության մրցունակությամբ 84-րդն է 136 երկրների շարքում։ Ծանոթացեք մամլո հաղորդագրությանը։

Նախորդ զեկույցներ >>

ՏՏ համաշխարհային զեկույց
2016

Ծանոթացեք զեկույցի արդյունքներին՝ ներբեռնելով զեկույցը և ընթերցելով մեր մամլո հաղորդագրությունը։

Նախորդ զեկույցներ >>

Թվայնացում

Մասնագետների պակասը ՏՏ ոլորտում

Հայաստանում գործող ՏՏ և բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունները հաճախ դժվարանում են բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցներ հավաքագրելու հարցում: Նյութը՝   >>

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ

Առաջընթացի ազգային զեկույց Հայաստան 2015

Զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի կատարողականը բոլոր թիրախային ցուցանիշների գծով, սոցիալական և տնտեսական համատեքստում, որոնք ազդել են յուրաքանչյուր ՀԶՆ բնագավառի զարգացումների վրա։

Հայաստանի մրցունակ կրթություն

Հայաստանի կրթական ձեռքբերումների և նորարարական նախաձեռնությունների զեկույց

Զեկույցը ներկայացնում է ընդգրկուն տեղեկատվություն Հայաստանի կրթության և գիտության ոլորտի նորարարական նախաձեռնությունների և շոշափելի ձեռքբերումների և մասին:Կարդացեք անգլերեն տարբերակն ամբողջությամբ>>